Doğum eylemi sırasında yiyip içebilir miyim? 

Bhavani Shankar Kodali MD

Yiyecek ve içecekler doğum eylemi sırasında mideden yemek borusuna sızarlar (reflü) ve nefes borusuna (trakea) kaçabilirler. Sonuç olarak akciğerler tıkanır ve zarar görürler. Aşağıdaki resimde görüleceği gibi yaşamı tehdit eden solunum problemleri ortaya çıkabilir (Doğum eylemi sırasında akciğer aspirasyonu). Bu olay doğum için genel anesteziye gereksinim duyulan durumlarda daha büyük önem kazanır.


Animasyonu başlatmak için “play”e basın
“play”e basın

 Animasyon

 

Doğum eylemi esnasında ağızdan alma kuralları 

  

 

Katı gıdalara kesinlikle izin verilmez çok az miktarda berrak sıvı gerekirse alınabilir. Son görüşler doğum esnasında ağızdan alımın serbestleştirilmesini teşvik eder yöndedir. Amerikan Anestezisler Derneği’nin doğum anestezisi konusunda son yayınladığı rapor da bu yöndedir (Anesteziyoloji, 1999;90:600-11). Yine son kanıtlar doğum eylemi esnasında uzamış açlığın olumsuz metabolik sonuçları olduğunu ve az miktarda berrak sıvı alımının emniyetini ortaya koymuştur.

 

1.Berrak sıvılar: Doğum eylemi sırasında berrak sıvıların alımı annenin rahatlığı ve memnuniyeti açısından önemlidir.

Öneriler: Komplike olmamış doğum hastalarında az miktarda berrak sıvı alınmasına izin verilebilir. Berrak sıvılar sadece suyla sınırlı olmayıp, tortusuz meyve suları, karbonatlı içecekler, açık çay, sade kahve olarak sayılabilir. İçilen sıvını tipi, miktarından daha önemlidir. Ancak aspirasyon için ek risk faktörü taşıyan (morbid obez, diabet, zorlu havayolu) veya operatif doğum için yüksek riskli hastalarda ağızdan alım iyice kısıtlanabilir.

Lütfen takip eden tıbbi ekibe uyguladıkları yöntemi sorunuz. Bizim hastanemizde hastalar doğum ünitesinde gözleme alındığı andan aktif doğumun başlamasına veya epidural kateter yerleştirilmesine kadar ağır katı veya yüksek yağ içerikli gıdalar olmamak kaydıyla meyve suyu, kraker gibi hafif gıdalar alabilir. Rejyonel anestezi başladıktan sonra ağızdan 8 oz/saatten az olacak şekilde meyve suyu (elma veya kızılcık), jelatin (jelibon), çay, sütsüz kahve gibi karbonatlı olmayan berrak sıvıları alabilir. Her koşulda anestezi doktoru hastaya özel değerlendirmede bulunarak değişik kısıtlamalar uygulayabilir.

2. Katı gıdalar:  Doğum hastalarında katı gıdalar mutlak kesilmelidir. 8 saat ve üzerinde bir açlık süresi elektif sezaryene gidecek komplike olmayan hamile bir kadında gereklidir. Yine kontrolü altında olduğunuz ekibin bu konudaki tercihini öğreniniz hastanemizde doğum sonrasında tüplerini bağlatmak isteyen bir kadın su dışındaki her türlü gıdayı 8 saat önceden kesmelidir.

.

Bir sonraki bölüm için tıklayınız

Epidural, emzirmemi etkiler mi?