Epidural analjezi travayı az miktarda uzatır ve sezaryen riskini artırmaz

Bhavani Shankar Kodali MD

Ağrı kontrolünün travay seyirine etkisi Epidural analjezi travayı az miktarda uzatır ve sezaryen riskini artırmaz

·

  • Epidural analjezi uygulanan kadınlarda, iv metod uygulananlara göre travay daha uzun olmaktadır. Çeşitli çalışmalar bu farkın yaklaşık 1 saat olduğunu göstermiştir. Ancak bu süre travay şeklinize göre değişkenlik gösterebilir.

  • Epidural analjezi sezaryen riskini arttırmaz. Randomize klinik çalışmalarda epidural analjezinin sezaryen riskini artırdığını gösteren güçlü kanıtlar yoktur.

  • Epidural analjezi ve forseps doğumu arasındaki ilişki karmaşıktır. Bazı çalışmalar epiduralle forseps doğumlarının arttığını gösterirken, diğerleri göstermemektedir. Bu büyük oranda obstetrisyeninizin çalışma şekline ve tercihlerine bağlıdır.

  • Hasta memnuniyeti ve yenidoğanın durumu ağrısız doğumda epiduralde, iv metoda göre daha iyidir.

Bir sonraki bölüm için tıklayınız