Yürüyen epidural

Bhavani Shankar Kodali MD

Yürüyen epidural, kombine spinal epidural bölümünde (KSE) tarif edilen spinal ve epidural tekniklerinin kombinasyonudur. Spinal ile bacaklarda güçsüzlük oluşturmadan hızla ağrı giderilirken, epidural ile analjezinin devamlılığı sağlanır. Bu teknik gebe kadının doğum servisinde ağrı duymadan yürüyebilmesine olanak verir. “Yürüyen epiduralde” doğum süresinin kısalıp kısalmadığı kesin değilken, hareketle analjezik gereksiniminin azaldığı bildirilmiştir ve kadınlar için doğum sırasında kısa süreli de olsa hareket etmek çok kıymetlidir.Bazı anesteziyologlar KSE tekniğini doğum analjezisinde kullanırlar ama epidural yaptıktan sonra hastalarının yürümesine izin vermezler.  

 

Bir sonraki bölüm için tıklayınız

 Ne zaman ağrım giderilmeli?