www.painfreebirthing.com

Welcome to pain relief during childbirth

Site reviewed Jan 2013, Designed, produced and maintainAed by Bhavani Shankar Kodali MD

Site reviewed Jan 2018, Designed, produced and maintained by Bhavani Shankar Kodali MD
Website reviewed in British Journal of Anesthesia (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007091217375451)  

I gratefully acknowledge the personal efforts of Berrin Gunaydin, MD, PhD for providing the turkish translation of the entire pain-free birthing website. Dr Berrin Gunaydin is Professor of Anesthesiology at Gazi University, Ankara, Turkey. She was ably assisted by Bilge Tuncer MD, TOB ETU Hospital.

For further information on pain-free birthing in Turkey, contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bu site doğum için ağrı giderme yöntemlerini araştırmak isteyen kadınlar için geliştirilmiş eğitsel ve bilgilendirici bir sitedir. Doğum için ağrı giderme yöntemlerini araştırmak sizin seçiminizdir. Biz ağrısız doğum mu doğal doğum mu tartışmasını yapmayı planlamıyoruz. Bu sitede verilen bilgi doğrultusunda doğumunuza karar vermek zorunda değilsiniz. Bu karar; en iyi doğum eğiticileri, ebeler ve sizin sorumlu doktorunuz tarafından yapılabilir. Bu siteyi düzenleme ve oluşturma fikri, bizim merkezimizde doğum için ağrı giderme yöntemlerini araştıran binlerce kadına yardımcı olunurken yıllar içinde yapılan gözlemlerden kaynaklanmıştır. Hamilelerin doğuma gelmeden önce yanıtlarını öğrenmek isteyecekleri bir takım soruları olduğu anlaşılmıştır. Hamileler sıklıkla ağrısız doğum hakkında bilgi almak için telefonla ararlar. Bizim gözlemimiz iyi bilgilendirilmiş bir hastayla travay ve doğum sırasında genellikle daha iyi iletişim kurulabileceğidir. Doğum öncesinde ağrısız doğum eğitimi hasta ile sorumlu kişiler arasında karşılıklı yarar sağlar. Ne bu siteyi ziyaret etmeniz ne de anesteziyologla bu konuyu tartışmanız anestezi almanızı gerektirmez. Bizim dileğimiz size olası en iyi bilgiyi vererek, böylece siz ve bebeğiniz için en doğru kararı verebilmenizi sağlamaktır. Bu sitenin ziyaretçileri web sitesinin diğer bölümlerine geçmeden önce siteyi kullananların dikkatine bölümünü okumaları önemle rica edilir.

Bu sitede göreceğiniz bilgiler çeşitli, animasyonlar içermektedir. Bu konuda yapılmış öncü çalışmalardan biri olarak değerlendirilebilir. Animasyonlar konunun anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Doğum sırasındaki ağrı hakkındaki temel kavramalar ve ağrı giderme yöntemlerinin daha kolay anlaşılabilmesi için resim animasyonları ile açıklanmıştır. Site içerik bölümünde görüleceği gibi bazı bölümlere ayrılmıştır. Bir bölümden diğerine atlayabilir veya bir tanesini seçerek “çift tıkla (click)” detayları görebilirsiniz. Sitemizin amacı doğum sırasında kullanılan ağrı giderme yöntem ve ilaçları (ağrısız doğum) hakkında bilgiler vermektir. Elbette bu yöntemleri kullanmayarak normal doğumu tercihi edenler de vardır. Bunlara yönelik bilgileri içeren bölüm de bulunmaktadır. Ayrıca sezaryenle doğum için de ayrı bir bölüm hazırlanmıştır. Her bir bölüm animasyonlar, vurgulanan önemli noktalar ve ayrıntılar içermektedir. Sitemiz bilgilerin yenilenmesi korumak adına sıklıkla güncellenmektedir.  

Giriş

Rejyonel (bölgesel) anestezi kullanılarak ilk ağrısız doğum Temmuz 1900’de gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bu konunun gelişmesine kendini adayan çeşitli anestezi doktorları doğum anestezisi (obstetrik anestezi) ve perinataloji derneği gibi profesyonel birlikler oluşturarak ağrısız doğum isteyen binlerce anneye emniyetli bir seçenek geliştirme yolunda akıl almaz bir ilerleme sağlamışlardır. Günümüzde yeni rejyonel anestezi teknikleri çeşitli yeni ilaçlar ve yöntemler ve özelleşmiş doğum anestezisi ekipleri ağrısız doğumu güvenli bir seçenek olarak yaygınlaşmasına hizmet etmektedir. 2000 yılında yaklaşık 2 milyondan fazla anne doğum için epidural analjezi yaptırmıştır. Hastanemizde hamile kadınların %70’den fazlası doğum için epidural analjezi tercih etmektedir. 1992’de epidural analjezinin ulusal ortalaması (ABD için) %51’dir. Artık günümüzde ağrısız doğum, doğum eyleminin bir parçası olarak görülmektedir. Amerikan Kadın Doğum Hastalıkları Birliği 118 nolu raporunda doğum esnasında ağrı giderilmesini şöyle özetlemektedir: “Doğum eylemi bir çok kadın için ciddi bir ağrı demektir ve nerdeyse başka hiçbir koşulda kabul edilemeyecek oranda yoğun ancak bir doktorun gözetiminde gerçekleştirilen güvenli bir girişimdir. Annenin isteği doğum eylemi sırasında ağrının giderilmesi için yeter koşuldur”. Aynı birlik doğum sırasında ağrı giderilmesi amacıyla kullanılan değişik farmakolojik yöntemlerden lomber epidural bloğun en etkin ve eylemi en az baskılayan yöntem olarak kabul etmiştir. Doğumunuzu planlamadan önce kontrolünde olduğunuz ekiple görüşüp, sorularınıza yanıt bulmanız yararınıza olacaktır.  

Tanımlamalar: 

Analjezi ağrı duysunun tamamen veya kısmen giderilmesidir.

Anestezi kas hareketleri dahil tüm duyuların daha yoğun şekilde blokajıdır. 
Bhavani Shankar Kodali MD
Associate Professor, Harvard Medical School
Brigham and Women's Hospital
Boston, MA 02115
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Copyright © 2018 - Bhavani Shankar Kodali MD