www.painfreebirthing.com

Welcome to pain relief during childbirth

Omurga.

Omurga, arkaya doğru spina denilen kemik uzantıların bulunduğu bir seri omurga kemiğinin (vertebra) üst üste dizilmesiyle meydana gelmektedir. Spinal kord (medulla spinalis) ve sinirler omurga içinde yer almaktadır. Aşağıdaki şekilde normalde epidural veya spinal uygulanan bölgeyi yakından inceleyin.


Spinal Kord ve Sinirler

Spinal anestezi sağlamak için spinal iğnesi spinal aralığa yerleştirilir. İğne spinal sıvı ve spinal kordu içeren keseyi deler. Lokal anestezik, spinal sıvı içine enjekte edilir. Sinirler spinal alanda bloke edilir. Spinal iğne, spinal korda hasar olmaması için spinal kordun bittiği seviyenin altında spinal aralığa yerleştirilir. Bir sonraki bölüm için tıklayınız


Epidural Anestezi /Spinal Anestezi

Copyright © 2018 - Bhavani Shankar Kodali MD