www.painfreebirthing.com

Welcome to pain relief during childbirth

Ağrının giderilmesi doğumu nasıl etkiler?

Ağrı kontrolünün travay seyirine etkisi Epidural analjezi travayı az miktarda uzatır ve sezaryen riskini artırmaz

  • Epidural analjezi uygulanan kadınlarda, iv metod uygulananlara göre travay daha uzun olmaktadır. Çeşitli çalışmalar bu farkın yaklaşık 1 saat olduğunu göstermiştir. Ancak bu süre travay şeklinize göre değişkenlik gösterebilir.

  • Epidural analjezi sezaryen riskini arttırmaz. Randomize klinik çalışmalarda epidural analjezinin sezaryen riskini artırdığını gösteren güçlü kanıtlar yoktur.

  • Epidural analjezi ve forseps doğumu arasındaki ilişki karmaşıktır. Bazı çalışmalar epiduralle forseps doğumlarının arttığını gösterirken, diğerleri göstermemektedir. Bu büyük oranda obstetrisyeninizin çalışma şekline ve tercihlerine bağlıdır.

  • Hasta memnuniyeti ve yenidoğanın durumu ağrısız doğumda epiduralde, iv metoda göre daha iyidir.

Bir sonraki bölüm için tıklayınız

Detais Click Here


  • Patients receiving epidural analgesia have longer labors when compared to women receiving I.V method of childbirth pain relief. Numerous studies have shown that the difference is approximately one hour on an average. However, this may be highly variable depending on your labor pattern.
  • Epidural analgesia does not increase the risk of cesarean delivery. Randomized clinical trials present powerful evidence that there is no added risk of cesarean delivery owing to epidural analgesia. 
  • The relationship between epidural analgesia and forceps deliveries is complex.  Some studies have shown more forceps deliveries in patients with epidurals while others have not. This may be highly dependent on practice style and preferences of your own obstetrician.
  • Patient satisfaction and neonatal outcome are better after epidural than I.V method of childbirth pain relief.

If You Want To Know More Details... Click Here

Ağrı kontrolünün travay seyrine etkisi


Copyright © 2018 - Bhavani Shankar Kodali MD