www.painfreebirthing.com

Welcome to pain relief during childbirth

Systemic Pain Relief

A. Sistemik Medikasyon
Kan dolaşımına enjekte edilen, travay sırasında ağrıyı azaltan ancak tamamen ortadan kaldırmayan ağrıyı kontrol eden ilaçlarDoğum ağrısını azaltmak için ya intravenöz, ya da intramusküler yolla verilen ilaçlardır. Bu ilaçlar çoğunlukla obstetrisyen tarafindan verilir, hemşireler tarafından uygulanır. Opioidler ağrıyı kontrol etmede en etkili ilaçlardır. Obstetride travay ve doğum ağrısında uzun tarihsel kullanımları vardır. Günümüzde çok sayıda narkotik bulunduğu halde, doğumda sadece birkaç tanesi kullanılmaktadır: meperidin (Demerol), morfin, fentanil, butorfanol (stadol) ve nalbufin ( Nubain). Bu ilaçlar kan dolaşımına girerek travay ve doğum ağrısını daha  dayanılabilir hale getirirler. Genellikle normalde tam bir analjezi sağlamazlar. Bu ilaçlarla meydana gelen ağrı kontrolü değişkendir, ancak ağrıyı körelterek travayınızın dayanılır hale gelmesini sağlarlar. Doğum için rejyonel anestezi tercih etmeyen kadınların büyük bir kısmı bu ilaçlardan birisini seçmektedir. Epidural veya spinal anestezi öncesi bu ilaçlardan yapılmış olmasının herhangi bir sakıncası yoktur.  

Obstetrisyen tarafından verilen ilaçlarla ağrı yeterli miktarda kontrol altına alınamazsa, anestezi doktoru bu ilaçları bir intravenöz infüzyon pompasıyla uygulayabilir. Bu durumda, ağrınızı kontrol altına almak istediğinizde, bastığınızda aktif hale gelen bir düğme verilecektir. Pompa, sisteminize belli (ayarlanmış) miktarda ilacı vermeye programlanmıştır. Bu metoda “hasta kontrollü analjezi” (PCA) denir. Uterus kasılmalarına bağlı ağrıları ne oranda algıladığınıza bağlı olarak ihtiyaç duyduğunuz ilaçlar üzerinde kontrolünüz olur. Anestezi doktoru ve hemşireniz tarafınızdan kullanılan intravenöz ilaçları görüntüleyecektir.

Bu iv ilaçların en önemli dezavantajları sersemlik ve uyku hali yaratmasıdır. Ayrıca bulantı, kusma, solunumda azalma, kaşıntı, kabızlık ve idrar retansiyonu gibi yan etkiler de görülebilir. Anne sütü vermeyi planlıyorsanız, başlangıçtaki çabalarınız zorlaşabilir.

 

Bebeğe etkisi

Narkotiklerin bir diğer yan etkisi de hepsinin plasentayı geçip bebeğin dolaşımına katılmasıdır. Bunun sonucu olarak bebekte de bazı etkiler görülebilir. Uterus içinde bebeğin kalp kızı hafif değişebilir. Bu kalp hızındaki değişikliğe bağlı bilinen ciddi bir etki yoktur.

Bebeğin anneden yavaş olmakla beraber bu ilaçları yıkma kabiliyeti vardır. Bebek doğduktan sonra hafif uykulu olabilir. Tekrar belirtelim, anneye verilen düşük miktardaki ilaçların bebeği olumsuz etkilemesi beklenmez, ancak bu ilaçların bebeğe geçtiğini bilmek önemlidir. Bebekte anneye verilen ilaçların etkisini görme şansı, doğum zamanına göre ilaçların verilmesine bağlı olabilir.  Bebeğin ilaçları yıkmak için yeterli zamanı varsa çok az etki görülür. Pek çok doktor anneye ağrı için verilen narkotik ilaçların bebek açısından güvenli olduğunu düşünmektedir.

 


  


Next: Nitrous oxide


Copyright © 2018 - Bhavani Shankar Kodali MD