www.painfreebirthing.com

Welcome to pain relief during childbirth

Epidural anestezi vücut ısısını yükseltir mi?

Çok az sayıda hamile kadının doğum esnasında ateşi yükselir. Özellikle ilk çocuğuna hamile ve uzun süren doğum eylemi ve epidural anestezi uygulananlarda daha sıktır.Araştırmalar gerçek anlamda bir anne veya bebek enfeksiyonuyla ilgisinin olmadığını göstermiştir. Ancak bazı olgularda çocuk doktorları bebekte bazı kan tetkikleri yaparak enfeksiyon olasılığını ortadan kaldırabilir. Bir çok kadında epidural yapılmış olsun olmasın ateş gözlenmezken epidural kullanılanlarda düşük de olsa böyle bir olasılığın olduğu akılda tutulmalıdır. Son bulgular ilk çocuğuna hamile epidural anestezi yapılan kadınların %24’ünde ateş görülürken epidural anestezi yapılmayanlarda %5 sıklıkta görüldüğünü ortaya koymuştur. İkinci veya daha sonraki çocuklarını doğuranlarda bir fark görülmemiştir. Bu olayın mekanizması bilinmemektedir. Doğum eylemi esnasında vücut ısısının oluşturulması ve dağıtımı ile ilgili bir sorun olasılığı üzerinde durulmaktadır. Ağrılı doğumlarda hastalar sık ve hızlı solumakta böylece vücuttan ısı kaybı artmaktadır. Ağrı giderildiğinde ise solunum sakinleşir ve rahatlar, ısı yükselebilir.

Kaynakça

ACOG (American College Of Obstetricians and Gynecologists) Practice Bulletin on Obstetric Analgesia and Anesthesia. July 2002;36:177-191.

Philip J, Alaxander JM, Sharma K, Leveno KJ, McIntire DD, Wiley J. Epidural analgesia during labor and maternal fever. Anesthesiology 1999;90:1271-5.

Anim-Somuah M, Smyth RM, Jones L. Epidural versus non-epidural or no analgesia in labor.Cochrane Database Syst Rev 2011 Dec 7, (12): CD000331

Bir sonraki bölüm için tıklayınız

Sırtımda dövme varsa epidural yaptırabilir miyim? 


Copyright © 2018 - Bhavani Shankar Kodali MD