www.painfreebirthing.com

Welcome to pain relief during childbirth

Sırtımda dövme varsa epidural yaptırabilir miyim?

Son zamanlarda özellikle de sırtın alt kısmına (bel bölgesine) yaptırılan dövmelerin popularitesi arttığından bu soru sıkça sorulmaktadır. Bazı anesteziyologlar dövmenin doğrudan içine epidural yapmak istememelerine rağmen, çoğu zaman güvenle yapılabilir. Ama yine de en iyisi bu konuyu hastanenizdeki anesteziyologla tartışmanızdır. Dövmenin içinden iğne geçmesinin zarar vereceğine dair ipucu yoktur. Obstetrik Anestezi ve Perinatoloji Derneği’nin bültenindeki bir patoloğun görüşüne göre;

“dövme pigmentleri (renk veren madde) dermis ve bağ dokuda serbest bir şekilde kalmaz, iyileşme sürecinde makrofajlar tarafından hızla asimile edilir. Pigment içeren bu makrofajların çoğu dövmenin kalma süresince sadece ve sadece dermiste kalır. Dövme yapılırken kullanılan pigment miktarı da oldukça azdır. Pigmentler asal metal tuzlardan ve farklı yapıdaki fenolfitaleyin bazlarından oluşmuştur ve allerjik özellikleri nerdeyse yoktur. Spinal ya da epidural aralığa dövmenin içinden iğne yerleştirilmesinde bir sorun olmaz. Eğer pigment partikülleri dermiste sabit ve hareketsizse iğneyle hareket (mobilize) ettirilemezler. Gerçekten de dövme bulunan bir ciltten iğne yapılmasında bir tehlike yoktur.

Okunması tavsiye edilenler:

http://www.soap.org/media/newsletter_summer2001.pdf 

http://tatto.about.com/b/a/018306.htm 


Bir sonraki bölüm için tıklayınız

İğneden korkar mısınız?


Copyright © 2018 - Bhavani Shankar Kodali MD