www.painfreebirthing.com

Welcome to pain relief during childbirth

Hipnoterapi

Hipnoterapiyle doğum, 19. yüzyılda korkuyu bırakma ve rahatlama tekniklerini kullanarak ilk defa ortaya çıkmıştır. Kadınlar korkularını bırakmaya, gevşek, yumuşak, bez bebek gibi rahat olmaya çalışırlar…daha sonra vücut kısıtlama rahatsızlığa neden olmadan doğum sırasında gerekenleri yapar.

Teknik

Hipnoterapiyle doğum kursları 30. haftadan başlayarak 4-5 hafta süreyle her hafta 2 saat yapılır. Hipnoterapist genellikle doğumda anneye eşlik etmez. Bu metod, kendi kendine hipnoz ve hipnoz sonrası telkin yoluyla ağrının algılanmasını değiştirmeye çalışır. Örnek olarak insanın kendisinin güvenli bir yerde olduğunu hayal etmesi, genellikle ağrıyı şuurlu hafızadan ayrı bir şey olarak sembolize eder ve böylece daha az ağrı hatırlamaya çalışır. Hipnoterapinin bazı hedefleri:

·         Ağrı kesicilere ihtiyacı azaltmak

·         Doğumu hayatın en huzurlu kutlaması haline getirmek

·         Doğumda daha az yorulmak

·         Anneyi, bebeği ve doğum ekibini bir araya getirmek

·         Lamaze metodundan daha az hiperventilasyona neden olur

Bu metod doğum sürecini, konvansiyonel doğum teminolojisi yerine daha az bilimsel tanımlamalar koyarak, daha az bilimsel hale getirir.

Örnekler

·         Doğum koçuna doğum yoldaşı denir

·         Bebeğin yakalanmasına bebeğin alınması denir

·         Uterus kasılmalarına uterus dalgalanması denir

Kısıtlamalar

Hipnoterapinin doğmamış bebeğe veya anneye görülmüş bir riski yoktur. Bazı dezavantajları şöyledir:

·         Rasgele bir çalışmada travay süresinin hipnoz grubunda daha uzun olduğu görülmüştür.

·         Standart medikal ağrı kontrol metodlarına göre hipnoz hazırlık süresinin uzun olması nedeniyle pek çok obstetrisyenin gözünde popularitesi düşük

·         Doğum ağrısına dayanmak için gerekli olan hipnoz seviyesi, doğum hafızasını öğretebilir.

Hipnoterapiyle ilgili daha fazla bilgi için önerilen yazıları okumanızı, www.hypnobirthing.com sitesine ulaşmanızı ve bu olasılığı obstetrisyeninizle tartışmanızı öneririz.

Murray Enkin, A Guide to Effective Care in Pregnancy and Childbirth, 3rd Ed., Oxford University Press, 2000 

Eappen S, Robbins D., Nonpharmacological means of pain relief for labor and delivery, Int Anesthesiol Clini. 2002 Fall; 40(4): 103-14, Review 

Macaulay A, Randomised trial of self hypnosis for analgesia in labour, Br Med J; 292:657, 1986

 

Bir sonraki bölüm için tıklayınız

Lamaze

         


        Copyright © 2018 - Bhavani Shankar Kodali MD