www.painfreebirthing.com

Welcome to pain relief during childbirth

Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimulasyonu (TENS)

 

TENS, cilde düşük miktarda elektrik akımı uygulayarak vücudun başka bir yerindeki ağrının algılanmasını azaltır. TENS cerrahi ve kronik ağrı hastalarında kullanılmıştır. Akım, geçişe izin vermeyen bir kapı gibi ağrı sinyallerinin beyne ulaşmasını engeller. Bu teorik olarak vücudun daha çok endorfin (doğal ağrı kesiciler) üretmesini uyarır .

Yöntem

Elektrodlar alt sırt bölgesine veya suprapubik bölgeye (kemer düğmesinin hemen altı) yerleştirilir. Bu elektrodlar, anne tarafından elektrik uyarı frekansının kontrol edildiği küçük bir kutuya bağlıdır. Kutu tarafından verilen düşük miktardaki elektrik, anne tarafından elektrodların olduğu bölgede ağrısız bir titreşim (ciltte uyuşukluk) olarak algılanır. 

Kısıtlamalar

Travaydaki kadında TENS’in etkinliği çok iyi araştırılmıştır. Kontrollerle karşılaştırldığında ağrı hissinde veya ağrı kesici ilaç tüketiminde herhangi bir değişiklik rapor edilmemiştir. Ancak pek çok kadın TENS’i, travaydaki kadına ağrıyı kontrol etmede daha aktif bir rol yüklediği için faydalı bulmuştur. TENS tedavisinin anneye veya bebeğe zararlı olduğu bulunmamıştır. 

Yukarıdaki bilgiler şu yayınlardan elde edilmiştir. TENS konusunda daha detaylı bilgi için yayınları okumanızı ve obstetrisyeninizle tartışmanızı öneririz. 

Eappen S, Robbins D. Nonpharmacological means of pain relief for labor and delivery. Int Anestesiol Clin 2002; fall; 40 (4): 103-114 (review).

Simkin P. Nonpharmacological relief of pain during labor: systematic review of five methods. Am J Obstet Gyn 2002; 186: S131-159.

Murray E. A guide to effective care in pregnancy and childbirth, 3rd Edition, Oxford University Press, 2000.

TENS Kaynakları 

USA: http;//www.paintechnology.com/060.htm
İngiltere: htpp:// pulsar-tens.com/main.htlm


Bir sonraki bölüm için tıklayınız  

Dokunma ve masajTouch and MassageNext to Touch and Massage

 

Copyright © 2018 - Bhavani Shankar Kodali MD