www.painfreebirthing.com

Welcome to pain relief during childbirth

Anne hareketleri ve pozisyon değişiklikleri

Doğumun farklı evrelerinde anne adayları bazı pozisyonları ve hareketleri diğerlerine göre daha rahat bulurlar. 1900’lerin başından beri doğum, tıbbi personel, intravenöz yol, epidural ve diğer tıbbi bakım çeşitleri nedeniyle evden hastaneye geçmiştir. Bu annenin hareket özgürlüğünün kısıtlanmasına neden olmuştur. Anne pozisyon değiştirdikçe, bebeğin baş pozisyonu, uterus kasılmaları ve pelvis arasındaki ilişkiyi yer çekimi etkisiyle değiştirir. Travay sırasında hareket ve pozisyonlar pozisyon bozukluğu olan bebeğin veya dilatasyon ve inişin yavaş ilerlediği travayın düzeltilmesinde tavsiye edilebilir. Pek çok çalışmada yürümenin ve oturmanın travay hızını arttırdığı ileri sürülmüştür. Örnek pozisyonlar: • Baş yukarı • Çömelme • Yan • Sırtüstü • Eller ve dizler Son dönemlerde doğum topları travay sırasında rahatlatmak için kullanılmaktadır. Anne ağrıyı hafifletmek ve doğumu hızlandırmak için oturabilir, sallanabilir, yaylanabilir ve şişirilebilir top üzerinde gerinebilir. Sınırlamalar Hiçbir çalışmada herhangi bir pozisyonun bebeğe veya anneye zararlı olduğu rapor edilmemiştir. Annenin kendisini rahat hissettiği pozisyonu alması teşvik edilmeli ve istediğinde baş yukarı pozisyonda devam etmelidir. Epidural gibi çeşitli işlemler bacaklarda yeterli kuvvet olduğu halde ambulasyonu/hareketi güvensiz hale getirebilir. Pek çok doğum biriminde insan gücü veya epiduralle yürümeye uygun bölgeler bulunmamaktadır. Doğum topları, düşmeleri önlemek için deneyimli bakım personeli eşliğinde olmadan kullanılmamalıdır. Yukarıdaki bilgiler şu yayınlardan elde edilmiştir. Hareket ve pozisyonlarla ilgili daha detaylı bilgi için yayınları okumanızı ve obstetristyeninizle tartışmanızı öneririz.

Murray Enkin, A Guide to Effective Care in Pregnancy and Childbirth, 3rd Ed., Oxford University Press, 2000

Eappen S, Robbins D., Nonpharmacological means of pain relief for labor and delivery, Int Anesthesiol Clini. 2002 Fall; 40(4): 103-14, Review

Simkin P.,Nonpharmacologic relief of pain during labor:Systematic reviews of five methods, Am J Obstet gynecol, 2002 Volume 186, Number 5 ,S131-159

 

Bir sonraki bölüm için tıklayınız

Rejyonel (Bölgesel) anestezi

Copyright © 2018 - Bhavani Shankar Kodali MD