www.painfreebirthing.com

Welcome to pain relief during childbirth

Akupunktur

Akupunktur binlerce yıldır ağrının kontrolü, bağımlılık, bulantı-kusmanın tedavisinde kullanılmıştır. Bugüne dek doğum ağrısının kontrolünde akupunkturun etkinliğini gösteren çok fazla çalışma yoktur. Teorik olarak vücudun 12 meridyeninde (enerji yolları) 365’den fazla nokta vardır. Meridyenler boyunca enerji akımındaki kesintiler (cerrahi, travay) ağrı ve rahatsızlık hissi uyandırarak vücudun harmonisini bozar. Spesifik noktalara çok ince iğneler yerleştirilerek enerji doğru yollara yönledirilebilir. Akupunkturun nasıl etkilediği modern bilim hipotezi beyine giden impulsların inhibisyonu ya da kesintiye uğraması ya da vücudun doğal ağrı öldürücü üretiminin uyarılmasını içerir.

Teknik: Deneyimli bir akupunkturcu tarafından vücutta cilt altında stratejik noktalara çok ince steril iğneler yerleştirilir. Bu iğneler belirli bir süre yerinde bırakılır ve ağrı kontrolüne yardımcı olmak için sıklıkla küçük bir elektrik akımına bağlı bırakılır. Akupunktur doğumdan birkaç hafta önce haftada birer saat süren periyodlarla yapılabilir.

Limitasyonları
• İğneler özelleşmiş akupunkturcu tarfından yerleştirilmeli 
• İğne giriş yerinde enfeksiyon riski
• Travay sırasında yerleştirme annenin hareketini sınırlayabilir
• Bazı çalışmalar akupunkturun travaydaki bulantı ve kusmada ağrıyı geçirmeden daha etkili olabileceğini bildirmektedir.
• Akupunkturun ağrı tedavisini ya da rejyonel anesteziyi azalttığı gösterilmemiştir.

Birçok çalışmada endorfinlerde (doğal ağrı öldürücü) fark olmadığı gösterilmişse de, doğumdan bir kaç hafta önce multiple akupunktur seansları yapıldığı zaman doğumun 1.evresini kısalttığını bildirenler de vardır. Doğumun 1.evresinin kısa olduğunun bildirilmesi doğru olmayabilir çünkü bu çalışmalarda doğumun 1.evresinin ölçülmesi uyumlu değildir ve bu sorunun açıklığa kavuşturulması için daha iyi çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. 
Kısa bir süre önce yapılan bir İsveç çalışmasında akupunktur doğum için 4 günlük akupunktur kursu alan ebeler tarafından uygulanmıştır. Bu çalışmada akupunktur yapılan kadınların doğum için yarısının epidural istediği, sinir stimülasyon terapisi ya da ılık torba gibi ağrı giderici yöntemleri daha az talep ettikleri bulunmuştur. Ancak Br J Obstet Gynaecol’ün son sayısındaki rapora göre uygulamanın kadının ne kadar ağrı hissettiğini söylemesi üzerine etkisi olmadığı bildirilmiştir.
Yukardaki bilgi aşağıdaki yayından elde edilmiştir. Eğer akupunktur hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz bu konudaki makaleleri okuyarak obstetrisyeninizle tartşmanızı öneririz. 

Gorski T. does acupunctur affect labor and delivery? Sci Rev Alt Med 3(1);42-45, 1999. ( c ) 1999 Prometheus Books
Ramnero A, Hanson U, Kihlgren M. Acupuncture treatment during labor- a randomised controlled trial. BJOG (England) June 2002, 109(6)p637-44
Eappen S, Robbins D. Nonpharmacological means of pain relief for labor and delivery. Int Anesthesiol Clin 2002 Fall;40(4):103-14,Review
Murray Enkin. A guide to effective care in pregnancy and childbirth, 3rd ed., Oxford University Press, 2000.

 

Bir sonraki bölüm için tıklayınız

Transkutanöz Elektriksel Sinir StimulasyonuTENS 

 

 

 

Copyright © 2018 - Bhavani Shankar Kodali MD